Khóa luận Đánh giá triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

Kinh doanh khô dầu đậu nành là một trong những hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại công ty công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu An Giang. Nhưng trong bối cảnh hiện nay cho thấy, hoạt động kinh doanh này đã không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư kinh doanh mặt hàng này nói chung và đối với công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu An Giang nói riêng, một trong những nguyên nhân chính là do tình hình bất ổn của thị trường thủy sản, giá bán 1kg cá không đủ bù đắp chi phí chăn nuôi dẫn đến người nuôi cá bị thua lỗ và không muốn đầu tư vào nuôi cá, điều đó đã làm cho tình hình hoạt động kinh doanh khô dầu có chiều hướng giảm vì khô dầu đậu nành là một trong những nguyên liệu chính trong khẩu phần thức ăn tự chế và thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Do đó, khi các hộ nuôi thủy sản giảm quy mô hoặc không muốn tiếp tục đầu tư dẫn đến nhu cầu tiêu thụ khô dầu đậu nành cũng giảm, hoạt động kinh doanh bắt đầu có chiều hướng đi xuống, không còn hấp dẫn đối với nhà đâu tư. Vì thế, việc đánh giá triển vọng phát triển của hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành đối với các công ty kinh doanh khô dầu đậu nành nói chung và hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang nói riêng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để có thể đánh giá được triển vọng phát triển của hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành, cần phải đánh giá được nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành trong tương lai kết hợp với giai đoạn của khô dầu đậu nành trong chu kì sống của sản phẩm. Bên cạnh đó, việc đánh giá nguồn cung cấp khô dầu đậu nành và khả năng thay thế của sản phẩm khác đối với khô dầu đậu nành cũng rất quan trọng. Kết hợp các thông tin trên từ đó có thể đánh giá được triển vọng phát triển của khô dầu đậu nành trong tương lai. Nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành ngày càng tăng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng, sự tăng quy mô và sản lượng chăn nuôi, sự tăng quy mô và sản lượng của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, sự tăng giá liên tục . là một trong những cơ sở cho dự báo trên. Thêm vào đó, khối lượng nhập khẩu của các quốc gia ngày càng tăng và việc xuất khẩu khô dầu đậu nành mang lại cho các quốc gia xuất khẩu kim ngạch đáng kể cho thấy khô dầu đậu nành đang trong giai đoạn phát triển trong chu kì sống của sản phẩm. Mặc dù nguồn cung khô dầu đậu nành có xu hướng giảm trong tương lai do nhu cầu sử dụng Ethanol tăng, do giảm diện tích trồng đậu nành của một số quốc gia nhưng hiện tại nguồn cung khô dầu đậu nành đang tăng, riêng đối với trong nước, hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng khô dầu đậu nành trong nước, phải nhập khẩu từ nước ngoài nhưng xu hướng sẽ tăng trong tương lai mặc dù tốc độ tương đối chậm, mặt khác do sử dụng khô dầu đậu nành mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi nên khả năng thay thế các sản phẩm khác cho khô dầu đậu nành là không cao. Từ các thông tin trên có thể dự báo rằng hoạt động kinh doanh khô dầu đậu nành sẽ phát triển trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC