Khóa luận Giải pháp hoàn thiện bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hà Nội

Trong xu thế hội nhập, cùng với những thuận lợi, cơ hội phát triển mới là những khó khăn, thách thức. Đất nước chúng ta – một đất nước còn đang trên đà phát triển thì"cạnh tranh" sẽ là một trong những áp lực lớn nhất trong con đường hội nhập thế giới. Và các ngân hàng thương mại "Hệ thống huyết mạch của nền kinh tế" cũng không nằm ngoài quy luật chung đó, để tồn tại và phát triển buộc các ngân hàng phải trải qua cuộc "đấu tranh sinh tồn". Như ta đã biết, cạnh tranh ngày càng khốc liệt cũng đồng nghĩa với nó là rủi ro ngày càng tăng. Hơn thế nữa, trong kinh doanh tín dụng nói chung và bảo đảm tiền vay nói riêng, rủi ro là yếu tố khách quan, chỉ có thể đề phòng hạn chế, chứ không thể loại trừ. Rủi ro đến với ngân hàng có thể từ nhiều phía và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây nên những tổn thất cho các ngân hàng thương mại. Mặt khác, trong điều kiện nền kinh tế còn khá nhiều bất ổn như hiện nay, khi mọi dự đoán và tính toán chỉ mang tính lý thuyết, dễ biến động và không chính xác, thì "bảo đảm tiền vay" là một đòi hỏi mang tính trước mắt, tất yếu, khách quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC