Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Hải Phòng

Đất nước ta đang chuyển mình hòa nhập cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới Việt Nam,với những tiềm năng sẵn có đang được khai thác một cách kịp thời và hiệu quả nhất đã và đang hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa xây dựng đất nước. Trên con đường đó có sự góp mặt đáng kể của hệ thống tài chính – tiền tệ, đặc biệt là hệ thống ngân hàng trong đó phần lớn là các ngân hàng thương mại. Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại. Hòa cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Hải Phòng (GP-Bank HP) trong những năm qua đã rất chú trọng đến hoạt động tín dụng và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC