Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh Tú

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Ngày nay, Việt nam đã chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với những doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy và mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều này điều cần thiết trước tiên là phải nắm bắt được những thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là thông tin kinh tế để kịp thời có những thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế mới. Công ty TNHH Mạnh Tú với những nỗ lực và thông tin nắm bắt được đã dần dần tạo được nguồn vốn, nguồn hàng, tăng tích lũy để mở rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu để công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung và ngành thương mại nói riêng phải phấn đấu và nỗ lực hết mình thì mới có thể đứng vững được. Trong quá trình tham gia công tác quản lý tại Công ty TNHH Mạnh Tú, em nhận thấy rằng hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề quan trọng không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào. Do đó cần tìm ra những biện pháp nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây là một trong những khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy nó không phải lúc nào cũng theo ý thích của con người vì trong kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho chúng ta. Đây là các vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm cho nên em đã chọn đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MẠNH TÚ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI. - Đưa ra những lợi thế và những khó khăn trong hiện tại cũng như tương lai đối với sự phát triển kinh doanh của công ty. - Tìm hiểu những vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại Công ty TNHH Mạnh Tú - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây để đánh giá đúng thực trạng hiện tại của công ty. - Đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Thu thập các tài liệu như tủ sách chuyên ngành, internet, thư viện - Thống kê các số liệu thứ cấp từ phòng kế toán(2008-2009-2010) để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Mạnh tú. - Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. - Đối tượng: Diễn biến tình hình hoạt động, kết quả và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấtkinh doanh tại Công ty TNHH Mạnh Tú - Phạm vi không gian: tại Công ty TNHH Mạnh Tú - Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2008 – 2010 và định hướng phát triển trong tương lai. 5. BỐ CỤC CHÍNH CỦA KHÓA LUẬN . • Phần mở đầu. • Phần nội dung. - Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh. - Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty. - Chương 3: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. • Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC