Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty TNHH Mai Thành

Lý do chọn đềtài Ngày nay, xuất khẩu là mũi nhọn của nền kinh tếViệt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tếvà hội nhập, doanh nghiệp phải đối mặt với sựcạnh tranh ngày càng gay gắt. Doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu muốn tồn tại và phát triển phải nhận định được tình hình thịtrường và năng lực tài chính của doanh nghiệp mình. Do đó, việc phân tích tình hình tài chính có vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở đểdoanh nghiệp có thểhoạch định chiến lược kinh doanh, thu hút đầu tư, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quảcác hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Với tình hình thực tập tại công ty TNHH Mai Thành và từmong muốn tận dụng kiến thức đã học vào thực tếnên tôi đã chọn đềtài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MAI THÀNH”. Mục tiêu của đềtàilà xem xét, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty, từ đó chỉra những điểm mạnh, điểm yếu và đềra một sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh cho công ty. Phạm vi nghiên cứu của đềtài: Kết quảhoạt động của công ty trong giai đoạn 2008 - 2010 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp thông qua nguồn sốliệu của công ty là chủyếu. Bốcục của luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Cơsởlý luận vềphân tích tình hình tài chính. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Mai Thành. Chương 3: ðềxuất giải pháp nâng cao hiệu quảtài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC