Khóa luận Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội chi nhánh Nam Sài Gòn

Trong xã hội hiện nay, sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường cùng với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt của môi trường kinh doanh đã làm cho các quản trị gia phải thay đổi những quan điểm quản trị của mình, đặc biệt là quan điểm về quản trị con người. Các nhà quản trị cần phải có các quan điểm mới, các phương thức quản lý cùng với những kỹ năng mới thay thế cho các nguyên tắc, thủ tục quản lý cũ không còn phù hợp nữa. Sự tiến bộ này được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. Quản trị nguồn tài nguyên nhân sự là thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, và có vai trò to lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhân tố làm thoả mãn những cảm giác về thành tích, sự trư¬ởng thành nghề nghiệp và thừa nhận rằng ai cũng có thể có kinh nghiệm trong công việc tuỳ theo mức độ khó khăn và phạm vi đều đ¬ược coi nh¬ư các động cơ thúc đẩy, các động cơ nhu cầu của một cá nhân đ¬ược h¬ướng tới những mục đích là những khát vọng trong môi tr¬ường đó. Sự tồn tại của các mục đích trong môi tr¬ường đó có thể ảnh h¬ưởng tới sức mạnh nhất định của động cơ. Một số lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự, giúp cho các nhà quản trị nghiên cứu có hệ thống và ứng dụng tốt trong quản trị và điều hành nhân viên. Trong thời gian thực tập tại Công Ty CP Bảo Hiểm Quân Đội. Em đã có điều kiện nghiên cứu tình hình thực tế về thực trạng Quản trị nhân sự tại công ty và xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến về: “ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Công ty Cp Bảo Hiểm Quân Đội – Chi Nhánh Nam Sài Gòn (MIC – NSG) “ 1. Lý do chọn đề tài: Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững chắc, phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi doanh nghiệp phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bởi để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay các doanh nghiệp phải nắm bắt được thông tin về thị trường về thị hiếu của khách hàng trên cơ sở các thông tin về cung, cầu và giá cả trên thị trường giúp cho doanh nghiệp tìm ra cơ cấu sản phẩm tối ưu, xác định được giá bán hợp lý đảm bảo vừa tận dụng được nguồn lực hiện có, vừa mang lại lợi nhuận cao. Để thực hiện tất cả các điều nói trên yếu tố con người đóng vai trò quan trọng hơn cả, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng lao động luôn được các doanh nghiệp quan tâm thích đáng 2. Mục tiêu: Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ hơn đặc điểm tình hình lao động trong công ty, hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cp Bảo Hiểm Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn (MIC – NSG), từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại MIC – NSG. 3. Nhiệm vụ: Nghiên cứu vấn đề lý luận về lao động và hiệu quả sử dụng lao động trong sản xuất kinh doanh trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ Phân tích vấn đề về lao động và hiệu quả sử dụng lao động tại MIC – NSG và đưa ra những biện pháp để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại MIC – NSG 4. Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng sử dụng lao động trong tình hình phát triển hoạt động kinh doanh từ đó rút ra các hướng đề xuất trong công tác quản trị nhân sự. + Phương pháp phỏng vấn trực tiếp với công cụ là bản câu hỏi: Đây là phương pháp hữu hiệu giúp hiểu sâu hơn các vấn đề. Thông qua việc phỏng vấn, em biết thêm những vấn đề thực tế trong công ty cũng như sự hài lòng trong việc đặt vấn đề khi cần trao đổi. Ngoài các phương pháp trên đề tài còn áp dụng phương pháp đối chiếu so sánh hệ thống các thông tin điều tra thực tế kết hợp các phương pháp nghiên cứu sẽ làm tăng thêm tính chính xác và thuyết phục cho đề tài. 5. Bố cục của đề tài: Chương I. Cơ Sở L‎ý Luận Chương II. Thực Trạng Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cp Bảo Hiểm Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn Chương III. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cp Bảo Hiểm Quân đội – Chi nhánh Nam Sài Gòn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC