Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp. - Làm rõ lý luận cơ bản về thẻ ngân hàng , các tiện ích của việt phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng , các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thẻ ngân hàng và các rủi ro thường gặp trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. - Đánh giá tổng quan về hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng và thực trạng công tác phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại chi nhánh - Trên cơ sở lý luận cơ bản về thẻ để phân tích tìm hiểu nguyên nhân thực trạng công tác phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại chi nhánh. Từ đó mạnh dạn, đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC