Khóa luận Hệ thống chương trình quản lý hóa đơn tính tiền của nhà hàng Sake Thanh Đa

Đề Tài: Phần mềm “Quản Lý Hóa Đơn Tính Tiền Của Nhà Hàng” giúp các nhà hàng tiện lợi hơn trong việc quản lý và thanh toán hóa đơn tính tiền cũng như tính toán doanh thu xác định lãi lỗ. Những chức năng chính của phần mềm là: • Thêm, xóa, sửa Thực Đơn. • Thêm, xóa, sửa Nhân Viên. • Phân công Nhân Viên. • Gọi món. • Cập nhật gọi món. • Lập hóa đơn. • In hóa đơn, Quản lý hóa đơn. • Thống kê Doanh Thu o Theo ngày o Theo tháng năm o Theo khoảng ngày. • Báo biểu: Tổng doanh thu; số khách đến; thức ăn, thức uống bán nhiều nhất theo từng tiêu chí thống kê.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC