Khóa luận Hiện trạng chất lượng môi trường không khí thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2011

Hải phòng là thành phố cảng, có công nghiệp phát triển và là một trong năm đô thị trung tâm cấp quốc gia với tổng diện tích đất tự nhiên 1519 km 2 , dân số 1,814 triệu nguời , có 16 quận, huyện, thị xã trong đó có 2 huyện đảo, có vị trí địa lý -chính trị - kinh tế - quân sự hết sức quan trọng và tiềm năng lớn của đất nuớc; một cực tăng truởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Ngay từ khi thành lập năm 1888 đến nay, thành phố Hải Phòng luôn giữ vững vai trò vừa là một đô thị cảng, vừa là thành phố công nghiệp ngày càng phát triển với các ngành công nghiệp truyền thống nhu đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất thép, xi măng, hoá chất, dệt may và da giày Công nghiệp phát triển nhanh, khá ổn định và đồng đều ở các khu vực Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế của Hải Phòng nói riêng và của đất nuớc nói chung.Các khu công nghiệp đem lại rất nhiều lợi ích về kinh tế cho xã hội và giải quết đuợc vấn đề lao động cho rất nhiều nhân lực. Tuy nhiên đi theo đó là sự suy thoái, xuống cấp của môi truờng nói chung và môi truờng không khí nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC