Khóa luận Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy

Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp nói chung, các Ngân hàng Việt nam nói riêng đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về quản lý cũng như phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động tích cực và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các Ngân hàng là mục tiêu cơ bản của quản lý bởi lẽ nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của mỗi Ngân hàng. Muốn vậy các Ngân hàng phải có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh như: tổ chức quản lý tốt, đổi mới công nghệ, sử dụng hợp lý các nguồn vốn sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường và tối đa hoá lợi nhuận cho Ngân hàng. Vì vậy nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề quan trọng hiện nay. Trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài:” Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiến Thuỵ”. Nội dụng đề tài gồm 4 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh. Chương II: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ Chương III: Phân tích hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC