Khóa luận Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn trong giai đoạn 2011-2015

1. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn. Ngày nay, Marketing đã là một từ ngữ quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Không những ngày càng trở nên phổ biến mà tầm quan trọng của Marketing ngày càng được nâng cao và nhìn nhận đúng mức. Hoạt động Marketing ngày nay không chỉ đơn thuần là khuyến khích bán được nhiều hàng, làm quảng cáo thật hay, hấp dẫn để thu hút khách hàng. Marketing ngày nay là toàn bộ các hoạt động từ công đoạn tìm ý tưởng cho sản phẩm mới, nghiên cứu thị trường, định vị sản phẩm, tung sản phẩm ra thị trường, quảng cáo, khuyến mãi, Thông qua chiến lược Marketing doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình mở cửa và tự do hóa nền kinh tế. Trong cơ chế thị trường hiện nay, cùng với sự đổi mới toàn diện của nền kinh tế, thì số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng tăng nhiều, chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh và đa dạng. Bất kỳ một công ty nào, dù đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào thì để góp phần đưa công ty ngày càng phát triển giàu mạnh, hội nhập vào nền kinh tế ngày nay đều phải có một chiến lược phát triển thị trường hợp lý. Yêu cầu đó đặt ra cho mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty phải tự hoàn thiện mình để đạt hiệu quả cao nhất đồng thời có thể làm chủ trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Chiến lược kinh doanh là một công cụ có thể biến những mục tiêu, dự định của doanh nghiệp trở thành hiện thực, hoặc điều chỉnh những hướng đi của doanh nghiệp cho phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn là một thực thể kinh tế cũng hoạt động trong môi trường kinh doanh như vậy. Việc tách ra khỏi môi trường kinh doanh là không thể. Để có được thế chủ động trong kinh doanh, chủ động trong sản xuất, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, dự đoán và chớp được thời cơ kinh doanh trên thị trường chỉ trong thoáng chốc cũng đủ làm thay đổi số phận và vị thế của công ty thì chiến lược phát triển thị trường sẽ phần nào đó hỗ trợ tích cực cho công ty thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Nhận thấy tầm quan trọng của thị trường đối với các công ty, đặc biệt là thị trường đầu ra cho các sản phẩm. Tôi đã triển khai xây dựng đề tài “Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn trong giai đoạn 2011-2015”. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chiến lược phát triển thị trường, chiến lược thâm nhập thị trường, đánh giá và đối chiếu với thực trạng thực tế tại công ty Thái Sơn để từ đó rút ra những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường cho Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn 3. Phương pháp nghiên cứu: Để góp phần làm cho nội dung nghiên cứu thêm phong phú, đi sâu đi sát vào thực tế tình hình hoạt động của công ty và để tránh những đánh giá phiếm diện, chủ quan tôi đã chủ động áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: tìm hiểu những tài liệu liên quan đến lĩnh vực Marketing, liên quan đến chiến lược phát triển và thâm nhập thị trường; quan sát thực tiễn; tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin, tổng hợp những kiến thức mình đọc được; so sánh, đối chiếu giữa thực tế tình hình phát triển của công ty với lý thuyết; phân tích và rút ra những giải pháp cần hoàn thiện. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược phát triển thị trường của công ty Thái Sơn trong thời gian vừa qua. Phạm vi không gian: nghiên cứu tình hình phát triển thị trường trong công ty, chủ yếu tại phòng Marketing, phòng Kinh doanh và phòng Hỗ trợ khách hàng. Phạm vi thời gian: nghiên cứu tình hình phát triển thị trường trong thời gian vừa qua và những giải pháp hoàn thiện chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015. 5. Kết cấu của đề tài: Đề tài của tôi được xây dựng gồm 3 phần chia ra làm 3 chương với nội dung như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng của Công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn Chương 3: Đề xuất và giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường Công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn giai đoạn 2011 - 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC