Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình. Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững tình hình tài chính của mình. Để có thể đứng vững trước những cạnh trạnh trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhưng dù có phát triển đến mức nào, ở loại hình doanh nghiệp nào đi chăng nữa thì doanh nghiệp cũng phải chú ý đến hiệu quả kinh doanh, đó là điều cơ bản để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong kinh doanh nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Nhìn chung họ đều quan tâm tới khả năng tạo ra dòng tiền, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa Vì vậy việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy được thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày tổng quát toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Dựa trên các số liệu trên bảng cân đối kế toán, người ta tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thực trạng tài chính và cung cấp thông tin về sự biến động tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động. Từ đó đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định việc có đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có cho vay vốn hay không?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC