Khóa luận Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà hàng Ngon

1. Lý do chọn đề tài Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “Mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt ở bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay tổ chức nào dù có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong công ty mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Hiện nay, Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều yếu kém quản lý kinh tế. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại và phát triển thì mỗi doanh nghiệp cần phải thay đổi quản trị nguồn nhân lực của mình. Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với nhiều biện pháp về quản trị nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn về đầu tư phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược tình hình phù hợp với tình hình thực tiễn. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản trị nhân sự trong bất cứ doanh nghiệp nào cho nên em đã chon đề tài: “Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Nhà hàng Ngon” 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tình hình hoạt động tại Nhà hàng Ngon Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại Nhà hàng ngon Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. 3. Phương pháp nghiên cứu Phỏng vấn trực tiếp nhân viên tại Nhà hàng Ngon Tham khảo các tài liệu, số liệu tại Nhà hàng Ngon Sử dụng phương pháp thu thập số liệu kết hợp với phương pháp phân tích, đối chiếu và so sánh với tình hình thực tế để có cái nhìn toàn diện về vấn đề cần nghiên cứu 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tương nghiên cứu: Hoạt động quản trị nhân sự tại Nhà hàng Ngon Nơi thực hiện đề tài: Nhà hàng Ngon Thời gian nghiên cứu: Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2007 đến 2010 Bài báo cáo được nghiên cứu và hoàn thành trong thời gian từ ngày 08/08/2011 đến ngày 31/10/2011 5.Kết cấu: Bao gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tại Nhà hàng Ngon Chương 3: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà hàng Ngon

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC