Khóa luận Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thuận Hảo

1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế, sự phát triển của khoa học công nghệ đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh quốc tế. Hoạt động buôn bán xuất nhập khẩu diễn ra sôi động giữa các quốc gia. Mặc dù trên thế giới các nước đều muốn tăng cường xuất siêu, hạn chế nhập siêu, nhưng nhập khẩu vẫn là một hoạt động tất yếu và không thể thiếu đối với mỗi quốc gia. Ở cấp độ doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp thương mại nói riêng thì hoạt động nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng bởi nó giúp doanh nghiệp có nguồn hàng để bán, đa dạng hóa và bổ sung những mặt hàng mà doanh nghiệp muốn kinh doanh nhưng trong nước chưa có điều kiện sản xuất Với tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu, trên cơ sở nghiên cứu lý luận đã được học tại trường, kết hợp với cơ sở thực tiễn quan sát được tại Công ty TNHH Thuận Hào cùng với sự hướng dẫn của Cô Nguyễn Thị Thu Hòa, các anh chị trong công ty nên em chọn đề tài là “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN HÀO” 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu về nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại Công ty. Từ đó rút ra bài học và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của Công ty Thuận Hào trong thời gian tới 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại Công Ty TNHH Thuận Hào 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nhập khẩu là hoạt động phức tạp và rộng lớn nhưng do thời gian và trình độ của bản thân còn hạn chế nên đề tài này em chỉ tập trung vào tìm hiểu nghiệp vụ nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại, cụ thể là hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại Công ty Thuận Hào 5. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp nhiều phương pháp như: tổng hợp, phân tích, so sánh thông qua các số liệu thu được để thấy sự tăng giảm của các chỉ tiêu trong từng thời kỳ 6.Kết cấu của đề tài: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu Chương 2: Thực trạng nhập khẩu hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thuận Hào Chương 3: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thuận Hào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC