Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Chi Lăng

(Bản scan) Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù sản xuất kinh doanh hay thương mại thì đều phải thông qua khâu tiêu thụ và lấy hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC