Khóa luận Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay thuật ngữ “rửa tiền” xuất hiện khá phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, khi nghe nói đến thuật ngữ này không phải ai cũng biết cụ thể vấn đề như thế nào. Trong quá trình tìm hiểu đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp, tác giả đã tìm thấy một số thông tin về hoạt động rửa tiền, thấy được một số ảnh hưởng nó gây ra về mặt kinh tế cũng như xã hội. Hoạt động rửa tiền là hoạt động của giới tội phạm nhằm làm xóa đi nguồn gốc bất hợp pháp của đồng tiền. Hoạt động rửa tiền thường gắn liền với nhiều hoạt động tội phạm khác như tham ô, buôn lậu, khủng bố và có thể nói tội phạm rửa tiền hỗ trợ cho các lo ại tội phạm trên phát triển. Hiện nay tội phạm rửa tiền đã xuất hiện trên phạm vi toàn thế giới và mặt trận phòng chống rửa tiền là một mặt trận chung của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong công cuộc phòng chống tội phạm rửa tiền, Mỹ là một trong những nước có nhiều thành công nhất. Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: “Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của nghiên cứu là đem đến cho độc giả một cái nh ìn khái quát về hoạt động rửa tiền, diễn biến, xu hướng của loại tội phạm này cũng như những gì các quốc gia đã và đang làm để phòng chống rửa tiền. Đồng thời, tác giả muốn rút ra bài học kinh nghiệm mà Việt Nam đã học hỏi được từ Mỹ và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công cuộc phòng chống rửa tiền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC