Khóa luận Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm học 2013-2014

“Nguồn lực con người” – một yếu tố quyết định đến sự phát triển, hưng thịnh của nền kinh tế, văn hóa của đất nước. Vì thế, vấn đề giáo dục và đào tạo con người ngày càng trở nên bức thiết và luôn được đặt lên hàng đầu. Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi con người ta phải nâng cao trình độ. Do vậy, nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm, trong đó có sách giáo dục đặc biệt là sách giáo khoa ngày càng cao. Xuất bản phẩm là một loại hàng hóa đặc thù nên hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm cũng là một hoạt động kinh doanh đặc thù, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, vừa đảm bảo mục tiêu kinh tế cho doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp rất chú trọng tới khâu tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ là khâu nghiệp vụ đầu ra đánh giá toàn bộ nỗ lực cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC