Khóa luận Kỹ thuật tạo búp sóng số cho anten mảng

Anten mảng ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực thông tin với sự phát triển của kỹ thuật tạo búp sóng số (Digital Beamforming – DBF). Vì sử dụng kỹ thuật tạo búp sóng số có thể dễ dàng thay đổi pha hoặc trọng số của mỗi phần tử trong Anten mảng hay thay đổi cả hướng của búp sóng chính. Chúng ta có thể thay đổi đồ thị bức xạ của Anten bằng cách đơn giản là thay đổi các tham số của nó. Do đó Anten mảng được ứng dụng rộng rãi trong thiết bị thông tin liên lạc. Với kỹ thuật tạo búp sóng số, các hoạt động dịch pha , thay đổi biên độ cho mỗi phần tử của mảng và phép lấy tổng cho máy thu, máy phát là đều bằng số. Vì vậy nó giúp cho Anten mảng linh hoạt hơn và chúng ta có thể thay đổi đồ thị Anten mà không cần thay đổi cả hệ thống Anten. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Kỹ thuật tạo búp sóng số cho Anten mảng”. Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu lý thuyết tạo búp sóng số cho Anten mảng và đáp ứng được yêu cầu khi thay thông số lối vào bằng số thì búp sóng lối ra thay đổi. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận là tập trung giải quyết những vấn đề sau:  Nghiên cứu các thuật toán định dạng búp sóng số trên Anten mảng.  Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng kỹ thuật số trong quá trình tạo búp sóng so với các kỹ thuật tương tự cũng như các kỹ thuật khác.  Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao chỉ tiêu cho hệ thống Anten mảng cũng như khả năng ứng dụng cao hơn của kỹ thuật tạo búp sóng số trong lĩnh vực thông tin ngày nay. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện là nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng bằng phần mềm matlab. Nội dung khóa luận chia làm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về Anten: Giới thiệu tổng quan về Anten, khái niệm búp sóng, kỹ thuật tạo búp sóng nói chung. Chương 2. Kỹ thuật tạo búp sóng số và các thuật toán tạo búp sóng số: Giới thiệu về kỹ thuật tạo búp sóng số, so sánh với kỹ thuật tạo búp sóng tương tự, những ưu nhược điểm của kỹ thuật tạo búp sóng số và các thuật toán tạo búp sóng số. Chương 3. Kết quả mô phỏng: Mô phỏng các thuật toán sử dụng phần mềm matlab

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC