Khóa luận Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng thương mại dịch vụ vận tải Thu Sang

Đi đôi với sựphát triển ngày càng cao của nền kinh tếhội nhập, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Các doanh nghiệp không ngừng mởrộng qui mô, cơcấu, hình thức kinh doanh.bằng các chiến lược hiệu quảnhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất mang đến khách hàng. Điều đó cùng hướng đến một mục tiêu chung là gia tăng lợi nhuận. Trong xu hướng đó, kếtoán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện vềnội dung, phương pháp cũng nhưhình thức tổchức. Đểcó thểquản lý, nắm được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì kếtoán xác định kết quảkinh doanh là người theo dõi, tổng hợp phản ánh kết quảtài chính cuối cùng của các hoạt động có trong doanh nghiệp thông qua các chỉtiêu phản ánh kết quảkinh doanh. Thấy được vai trò của việc xác định kết quảkinh doanh cùng những kiến thức học hỏi được tại đơn vị thực tập, em đã chọn đềtài: “Kếtoán xác định kết quảkinh doanh tại Doanh nghiệp tưnhân Xây dựng Thương mại Dịch vụVận tải Thu Sang ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC