Khóa luận Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh cho bệnh nhân nội trú tại khoa ngoại bụng và ngoại chấn thơng của bệnh viện 354

Cùngvớinhucầuvềthuốc phòngbệnhvàchữabệnhngàycàng đadạng,phongphú,hàngngànloại thuốc KSđợcnghiêncứu,sửdụngvới nhiềutêngọikhácnhau. -ThuốcKSđợcbiếtđếnnhmộtloại thần dợc,bởitác dụngđiềutrị bệnhnhiễmtrùng. Nhiềucănbệnhnhiễmkhuẩnđãđợcchữakhỏibằng thuốcKS. -ViệcsửdụngKSchoBNtrớc,trong, saukhiphẫuthuật nhằmngăn chặnquátrìnhnhiễmkhuẩngi?vai trũh?ts?cquantr?ng. Tuynhiờn,t?i m?i BVvi?cs?d?ngcũngcús?khỏcnhau; vỡ v?y,chúngtôi ti?nhànhd?tài: “Khảosáttìnhhìnhs?dụngthuốc KSchoBNnộitrú tại KhoaNgoạibụngvà NgoạiChấnthơngcủaBV354”. M?ctiờu: 1)Kh?osỏtvàphõntớchth?ctr?ngs?d?ngthu?cKScho BNn?itrỳt?i2KhoaNgoạibụngvàNgoạiChấnthơngc?aBV354. 2)é?xu?tdu?cm?ts?gi?iphỏpv?s?d?ngKSantoàn phựh?pv?iđiềukiệndi?utr?t?ituy?nBVlo?i2hi?nnay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC