Khóa luận Làm mới sản phẩm dịch vụ khách sạn của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường - Hà Nội tại Hải Phòng khách sạn Nam Cường

1.Lý do chọn đề tài Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh dịch vụ du lịch lại không gắn hoạt động kinh doanh của mình vào thị trường dịch vụ du lịch. Có như vậy doanh nhgiệp mới hy vọng sản phẩm của mình được thị trường chấp nhận, và do đó doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được trong cơ chế thị trường. Một doanh nghiệp muốn tồn tại thì cần phải tổ chức tốt các hoạt động chức năng cơ bản sau: Sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing trong đó chức năng marketing có vai trò kết nối các chức năng quản trị khác với thị trường. Chính sách sản phẩm là nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công, là xương sống của chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Sản phẩm của doanh nghiệp cung cấp cho thị trường là lời giải đáp của doanh nghiệp cho việc thỏa mãn nhu cầu đã được lượng hóa nhờ vào việc nghiên cứu thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn ngày nay bán nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, hơn nữa do đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, do sản phẩm du lịch có những đặc trưng khác với các sản phẩm hàng hóa khác, nên sản phẩm du lịch, khách sạn rất cần sự liên kết giữa các nhà cung ứng khác nhau cùng tham gia vào việc tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, do vậy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần thiết phải xác định chính sách sản phẩm thích hợp. Xuất phát từ thực tế của ngành kinh doanh du lịch và qua thực tập tại khách sạn Nam Cường – Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải phòng, thấy được sự cần thiết của chính sách sản phẩm trong doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài “ Làm mới sản phẩm dịch vụ khách sạn của Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Phòng – Khách sạn Nam Cường ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2.Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập chung vào phân tích chính sách sản phẩm và những kết quả đạt được trong việc thu hút và phục vụ khách lưu trú tại khách sạn Nam Cường trong những năm qua trên cơ sở làm rõ những đặc điểm tâm lý, sở thích, truyền thống văn hóa của dòng khách đến nghỉ tại khách sạn, và dự vào những kinh nghiệm của khách sạn Nam Cường, đồng thời khóa luận cũng cố gắng đưa ra những giải đáp nhằm hoàn thiện chính sách sản phẩm tại khách sạn trong thời gian tới. 3.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của khóa luận nhằm đưa ra các giải pháp khả thi cho việc hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Nam Cường, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng chính sách sản phẩm của khách sạn. 4.Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đồng thời sử dụng kết hợp các phương pháp cụ thể như: Thu thập và xử lý dữ liệu, khảo sát thực địa, tổng hợp, so sánh 5.Kết cấu của khóa luận Nội dung của khóa luận bao gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở, lý luận chung về làm mới sản phẩm dịch vụ ở khách sạn Chương 2: Thực trạng sản phẩm dịch vụ ở khách sạn Nam Cường – Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Phòng. Chương 3: Phương hướng mục tiêu và biện pháp làm mới sản phẩm ở khách sạn Nam Cường – Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tại Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC