Khóa luận Link spam với đồ thị web và hạng trang web

Bên cạnh sự phát triển của các máy tìm kiếm đặc biệt là các phương pháp tính hạng trang thì công nghệ spam nhằm đánh lừa máy tìm kiếm để nâng cao hạng của các trang web cũng phát triển không ngừng. Do vậy một vấn đề đặt ra là phải nhận diện các trang web là spam, và đưa ra giải pháp tính hạng phù hợp chính xác hơn có loại bỏ spam. Khóa luận với đề tài LinkSpam với đồ thị web và hạng trang web tập trung nghiên cứu các phương pháp nhận diện spam để nâng cao chất lượng hạng trang, và đề xuất giải pháp tính hạng có xử lý link spam. Khóa luận đã tiến hành thử nghiệm với máy tìm kiếm NUTCH cho các thuật toán LinkSpam và thu được những kết quả khả quan ban đầu. Khóa luận cũng giới thiệu các kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã được công bố tron

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC