Khóa luận Mô hình hóa các hệ thống dựa trên các thành phần

Từkhi máy tính được phát minh, chếtạo thành công, con người đã được hưởng những thành quảcủa khoa học máy tính. Các hệthống thông tin được xây dựng nhằm giúp cho việc tính toán trởnên nhanh chóng và hiệu quảhơn. Các chương trình phần mềm được thiết kếvà cài đặt với mục đích hỗtrợtốt hơn cho con người trong nhu cầu công việc hàng ngày. Ban đầu, công việc thiết kế, lập trình các hệthống chưa được hỗ trợnhiều. Từviệc lập trình bằng ngôn ngữmáy đến lập trình bằng ngôn ngữbậc cao. Con người tiếp cận lập trình hướng cấu trúc với cách thểhiện phù hợp với kiến trúc máy tính thời điểm đó. Và sau đó là tiến thêm một bước nữa trong việc phát triển các hệthống thông tin, đó là lập trình hướng đối tượng. Bằng việc sửdụng các lớp, các đối tượng trong lập trình, các hệthống được xây dựng lên đã trởnên linh hoạt hơn, đáp ứng được nhưcầu sửdụng. Trước những phát triển không ngừng của công nghệphần mềm, một mô hình hệthống mới đã được nghiên cứu, phát triển. Đó là mô hình hệ thống dựa trên thành phần. Ngày nay, kĩthật sửdụng hướng đối tượng và dựa trên thành phần ngày càng trởnên phổbiến và sửdụng rộng rãi trong việc mô hình hóa và thiết kếcác hệthống phần mềm phức tạp. Chúng cung cấp sựhỗtrợcó hiệu quảtới sự phân hoạch một ứng dụng vào trong những đối tượng và những thành phần, mà có thể được hiểu rõ bằng việc sửdụng lại và mởrộng những thiết kếvà những cài đặt hiện có. Những phân tích và kiểm chứng các hệthống đó cũng có thểdễdàng hơn vì kiến trúc hợp thành phần hợp thành. Với sựra đời của hướng nghiên cứu mới này, các hệthống được xây dựng dễ dàng hơn, linh hoạt hơn rất nhiều. Đặc biệt, các hệthống có tính bảo mật hiệu quảcao hơn rất nhiều so với các mô hình đã được nghiên cứu và phát triển trước đây. Nguyên tắc cơbản của hệthống dựa trên thành phần là cắm và chạy (plug and play) nên hệ thống là tổhợp của rất nhiều thành phẩn. Hệthống có thểmởrộng, bảo trì một cách dễ dàng. Hiện có các kĩthuật hướng đối tượng và dựa trên thành phần đã được phát triển từlâu nhưnhưCORBA, EJB, J2EE. Nhưng ngày nay, các ngôn ngữmô hình hóa hình thức và nửa hình thức đang trởnên phổbiến và hỗtrợphát triển hệthống dựa trên mô hình nhưUML, JML, Alloy và BIP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC