Khóa luận Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Huế

Việt Nam sau một quá trình chuyển mình theo kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập cùng kinh tế quốc tế đã c những bước phát triển nhanh, thị trường chứng khoán đã hình thành và hông ngừng hoàn thiện. Cùng với sự phát triển đ là nhu cầu vay vốn ngân hàng của các tổ chức kinh tế sẽ được thay thế dần dần bằng cách huy động qua kênh thị trường chứng khoán, khi ấy nhu cầu tín dụng ngân hàng sẽ chỉ còn từ các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân tiêu dùng. Điều này tạo áp lực buộc các ngân hàng thương mại cần phải triển khai mô hình ngân hàng bán lẻ như một xu hướng hợp thời đại, đặc biệt là mảng cho vay tiêu dùng. Chi nhánh NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam tại Huế đã đi vào hoạt động được ba năm với việc chọn lựa chiến lược đúng đắn là tập trung vào thị trường bán lẻ (chủ yếu là cho vay tiêu dùng) để không ngừng chiếm giữ thị trường. Tuy nhiên, do chỉ mới gia nhập thị trường trong một thời gian ngắn và còn tồn tại những hạn chế nhất định, nên hoạt động cho vay tiêu dùng của Eximbank vẫn chưa đem lại hiệu quả mong muốn. Vì thế, đề tài “Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Huế” thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Eximban Huế trong giai đoạn 2010-2012 rồi từ đ là đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC