Khóa luận Một số biện pháp hoàn thiện kênh phân phối vé cho chương trình ca nhạc " âm nhạc và bước nhảy"

Internet banking (Ngân hàng trực tuyến): là một kênhgiao dịch điện tử thông minh, bảo mật và tiện lợi để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Các tính năng bao gồm truy vấn thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng và liên ngân hàng, gửi tiết kiệm trực tuyến, thanh toán hoá đơn, nạp tiền. - ):

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC