Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy

Từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng: “Con người là nhân tố trung tâm và là mục đích của nền sản xuất xã hội”. Vì thế, bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức xã hội nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài, Nhà Quản trị phải đưa nhân tố con người lên vị trí hàng đầu. Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại nhưng cũng không hoàn toàn thay thế được con người. Con người vẫn là nhân tố chính điều khiển tất mọi hoạt động. Để một doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh. Nhà Quản trị không những chỉ quan tâm đến các yếu tố như vật liệu, trang thiết bị, máy móc mà phải luôn coi trọng yếu tố con người. Con người là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban cho. Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này một cách hữu hiệu là cả một nghệ thuật của những nhà quản trị. Bởi vì: “Trong tất cà các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị con người”. Vì vậy, quản trị nhân sự là một lĩnh vực vô cùng khó khăn và phức tạp. Làm sao để cho công việc quản trị thành công, tạo ra được quyền của nhà lãnh đạo, đồng thời cũng có sự thỏa mãn của cấp dưới. Nó bao gồm nhiều vấn đề như: bầu không khí văn hóa doanh nghiệp, tâm lý, sinh lý, xã hội, đạo đức học. Nó là một khoa học nhưng đồng thời cũng là một nghệ thuật – nghệ thuật của quản trị con người. Đối với nước ta, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, và chuẩn bị hội nhập vào AFTA, hứa hên nhiều cơ hội mới và những thách thức khó khăn, hay đặc biệt là cạnh tranh về chất lượng và giá cả giữa nước ngoài với Việt Nam. Chiếc chìa khóa duy nhất là nhanh chóng là xậy dụng công tác quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả, sử dụng nguồn tài nguyên con người một cách có khoa học và hợp lý, để không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngủ cán bộ nhân viên, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường vẫn chưa làm tốt công tác quản trị nhân sự tại công ty ít chú trọng đến hoàn cảnh sống và làm việc của cán bộ nhân viên, đây là một sai lầm rất lớn vì một doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh tốt hay không là phụ thuộc vào đội ngủ nhân viên đó trình độ chuyên môn và lòng nhiệt quyết đối với doanh nghiệp , công ty TNHH Phan Gia Huy đã hoạt động được 5 năm, công ty rất chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thành của cán bộ nhân viên. Hiện nay công ty đang tiến hành cải cách lại đội ngũ nhân viên nhằm hoàn thiện hơn trong tổ chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC