Khóa luận Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên cảng Hải Phòng

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, cải tiến khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, do vậy hàng hóa, dịch vụ trên thị trường ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng cao với giá cả phù hợp. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ đồng thời không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình hay nói cách khác là doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cảng biển của khu vực miền Bắc và của cả nước thì nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chính là một hoạt động không thể thiếu nhằm thúc đẩy sự phát triển, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên thị trường Hải Phòng, khu vực miền Bắc cũng như cả nước. Là sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, với những kiến thức đã học, được thực tập tại Cảng Hải Phòng và nhận thức được vấn đề này em đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Kết cấu khóa luận gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần 2: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng. Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC