Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát rủi ro thường gặp trong hoạt động tín dụng của VietcomBank chi nhánh Huế

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và được sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó hệ thống ngân hàng còn kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường, việc gặp phải các rủi ro trong hoạt động của các tổ chức nói chung là không thể tránh khỏi và hệ thống ngân hàng càng không thể nằm ngoài quy luật ấy. Và vì sự ảnh hưởng đặc biệt như đã nêu trên, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ảnh hưởng rất tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế chính trị, xã hội của một nước và có thể lan rộng sang quy mô quốc tế. Trong hệ thống ngân hàng quốc gia, NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất của nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung lại, đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân để phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam khi chuyển qua cơ chế thị trường cũng đã có những thành tựu và lớn mạnh không ngừng nhưng cũng vấp phải những rủi ro và tổn thất nặng nề. Năm 2008, ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều biến động khó khăn đó là trải qua các “cơn bão” lạm phát, sụp đổ tài chính ở Mỹ, cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, cạnh tranh với thị trường chứng khoán Tuy vậy đến năm 2009, dấu hiệu về tình hình tài chính của ngân hàng đã có nhiều khả quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC