Khóa luận Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng

Sau khi được công nhận là thành viên chính thức của WTO, kinh tế Việt Nam đã chuyển hẳn sang nền kinh tế thị trường. Với chính sách ngày càng thông thoáng, môi trường đầu tư ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế được tự do phát triển. Không chỉ có các doanh nghiệp trong nước mà ngày càng có nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Điều đó đặt tất cả các doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh đầy phức tạp và rủi ro. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp buộc phải áp dụng hàng loạt các giải pháp như đổi mới công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất, mở rộng thị phần vv. để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả kinh tế của mỗi doanh nghiệp là chỉ tiêu hiệu quả kinh tế. Chỉ có những doanh nghiệp tổ chức tốt quá trình sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả theo những mục tiêu đã định mới có thể tồn tại và phát triển trong nền kinh tế mang tính cạnh tranh như hiện nay. Như vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ là mối quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào mà là mối quan tâm của toàn xă hội. Bởi lẽ mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Các tế bào kinh tế có khoẻ mạnh thì nền kinh tế mới phát triển. Vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề bao trùm, xuyên suốt được thể hiện bằng chất lượng của toàn bộ công tác quản lý doanh nghiệp. Suy cho cùng, những cải tiến đổi mới về nội dung, phương pháp quản lý chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề trọng tâm của công tác quản lý, là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại công ty CPXD Bạch Đằng cùng với việc nghiên cứu và tìm hiểu, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đề tài: “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng” nhằm vận dụng những lý luận đã học ở nhà trường vào thực tiễn sản xuất. Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương 2: Khái quát chung và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC