Khóa luận Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới

Xuất khẩu là một hoạt động kinh tế đối ngoại cơ bản, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Xuất khẩu có vai trò rất quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế: tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng thời tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển. Xuất khẩu tích cực giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, những tác động của suy thoái kinh tế thế giới khiến tình hình xuất khẩu nói chung, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực nói riêng của Việt Nam suy giảm theo. Việc thắt chặt tín dụng của ngâ n hàng các nước cùng với việc xuất hiện các hành vi bảo hộ thương mại ngà y càng tinh vi tại các thị trường lớn khiến các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để khắc phục và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, đem lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, phải tận dụng những lợi thế sẵn có phát triển những ngành hàng mới, ngành hàng công nghiệp có giá trị góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước thao hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Bởi tính cấp thiết của vấn đề và bởi một thực tế là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ngày càng đóng góp một phần to lớn cho sự phát triển của đất nước nên em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới” cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC