Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn công ty cổ phần du lịch và thương mại TKV chi nhánh Quảng Ninh

1 Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Đứng dưới góc độ của ngành du lịch, việc mở cửa để tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành, sự phát triển du lịch song song với các ngành khác trong nền kinh tế đã tạo ra bộ mặt mới mẻ cho nên kinh tế Việt Nam. Đời sống nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí tăng lên, nhu cầu du lịch đã trở thành vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống. Trong hoạt động kinh doanh du lịch thì hoạt động kinh doanh khách sạn chiếm một tỷ lệ lớn bởi ăn ngủ là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người để duy trì cuộc sống. Tuy không phải là mục đích chính của chuyến đi nhưng chất lượng của chúng lại ảnh hưởng đến chất lượng của cả chuyến du lịch. Đề cập đến chất lượng trong giai đoạn hiện nay, cuộc cạnh tranh giá cả đã lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh chất lượng. Chất lượng phục vụ tại khách sạn là một yếu tố sống còn, điều này lý giải bởi cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao, do đó nhu cầu đòi hỏi của họ ngày càng cao. Họ sẵn sàng bỏ qua những sản phẩm dịch vụ với giá rẻ nh ưng kém chất lượng để tiêu dùng những sản phẩm dịch vụ với giá cao hơn vì họ biết chắc rằng nó sẽ đem lại cho họ sự hài lòng. Xuất phát từ tính chất quan trọng của chất lượng phục vụ mà em đã chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn- Công ty CP Du lịch và Thương mại TKV_ Chi nhánh Quảng Ninh”. Với hy vọng qua việc nghiên cứu đề tài này em sẽ đưa ra một số giải pháp giúp khách sạn ciải thiện được chất lượng phục vụ tại khách sạn để ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, qua đó giúp công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh. 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu về thực trạng chất lượng phục vụ tại khách sạn và đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn sẽ giúp công ty có được lợi thế trên thị trường cạn tranh. Chất lượng phục vụ của công ty được cải thiện và nâng cao sẽ thu hút khách du lịch về với khách sạn ngày càng tăng. 3 Đối tượng và phạm vị nghiên cứu Do hạn chế về thời gian, nguồn tài liệu tham khảo và do nằm trong khuôn khổ của một khoá luận tốt nghiệp nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng phục vụ tại khách sạn - Công ty CP Du lịch và Thương mại TKV Chi nhánh Quảng Ninh. Từ những nghiên cứu đó rút ra kết luận về thực trạng chất lượng phục vụ, tìm ra nguyên nhân và các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ. 4 Phương pháp nghiên cứu Từ việc tổng hợp, so sánh kết quả kinh doanh, sự biến động của khách du lịch đến với Hạ Long, em đã sử dụng phương pháp: Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ khoá luận. Sau khi thu thập các tài liệu được phân loại, xử lý theo mục đích nghiên cứu riêng của từng vấn đề. Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh Sau khi đã thu thập và xử lý tài liệu, đi vào phân tích từng vấn đề liên quan đến chất lượng phục vụ trong kinh doanh khách sạn nói chung và tại khách sạn nói riêng. Trong quá trình phân tích có sử dụng các bảng biểu minh hoạ, đánh giá, so sánh số liệu qua từn năm. Phương pháp này giúp cho khóa luận có chiều sâu. Phương pháp khảo sát thực địa Đề tài của khoá luận mang tính thực tiễn cao vì vậy việc khảo sát thực địa là rất cần thiết. Ngoài việc tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu qua tài lịệu, sách vở cần phải có sự nhìn nhận, đánh giá một cách chính xác về hiện tượng chất lượng phục vụ trong kinh doanh của khách sạn. 5 Bố cục của khoá luận Nội dung của khoá luận được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn và chất lượng phục vụ Chương II: Thực trạng chất lượng phục vụ tại khách sạn - Công ty CP Du lịch và Thương mại TKV_ Chi nhánh Quảng Ninh Chương III: Một số giải pháp nhằm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn –Công ty CP Du lịch và Thương mại TKV_ Chi nhánh Quảng Ninh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC