Khóa luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần dịch vụ thương mại Tập Đoàn

1. Lý đo chọn đề tài. Ngày nay du lịch đã trở thành hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến, là cầu nối hữu nghị, phương tiện giữ gìn hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc. Du lịch càng khẳng định được vai trò quan trọng và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, sau hơn 20 năm đổi mới, ngành du lịch vượt qua khó khăn, huy động nội lực và tranh thủ nguồn lực quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động, thay đổi diện mạo và từng bước khẳng định tầm vóc của ngành du lịch trong ngành kinh tế quốc dân. Du lịch đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng, ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đã dược Nghị quyết lần IX xác định: “ Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn”. Trong những năm qua, Nhà nước ta đã đầu tư nhiều cơ sỏ hạ tầng, tôn tạo các điểm du lịch để phục vụ cho ngành du lịch và đưa ra các chính sách phù hợp, thông thoáng hơn, ưu tiên cho sự phát triển của du lịch. Do đó nhiều công ty lữ hành trong nước được thành lập ngày càng nhiều vì vậy việc cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành là rất khốc liệt. Để duy trì và tăng trưởng đòi hỏi các nhà kinh doanh lữ hành phải nghiên cứu thật kỹ đối tượng khách và phạm vi hoạt động của mình để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn, qua nghiên cứu đánh giá hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty, em thấy công ty đã dùng nhiều biện pháp nhưng kết quả vẫn chưa được thỏa mãn. Đó chính là lý do tại sao em lựa chọn viết đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần Dịch vụ Thương mai Tập Đoàn”. 2. Mục đích nghiên cứu. Em chọn đề tài này với mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn. Rút ra nghững gì đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tồn tại và phát triển của khách sạn. Từ đó em mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu trong đề tài của em là hiệu quả kinh doanh lữ hành của công ty. Phạm vi nghiên cứu là công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn. Số liệu nghiên cứu trong khóa luận này là năm 2007- 2008 và hướng phát triển trong 2 năm tới. 4. Phương pháp nghiên cứu. Điều tra, thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá, dùng bảng biểu, sơ đồ để biểu đạt 5. Kết cấu của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề về du lịch và kinh daonh lữ hành. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC