Khóa luận Một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hoa Kỳ của công ty TNHH một thành viên may mặc Bình Dương

1.Lý do chọn đề tài : Ngày nay trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia trên hành tinh chúng ta không thể sống một cách riêng rẽ được mà phải tuân theo dòng xoáy của nền kinh tế thế giới, tham gia vào các quan hệ đầu tư quốc tế, dịch vụ quốc tế và thương mại quốc tế Trong đó kinh doanh quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hội nhập kinh tế thế giới của mỗi quốc gia. Thị trường Hoa Kỳ là một thị trường sản xuất và tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất thế giới hiện nay. Ngành dệt may của Hoa Kỳ đứng thứ 10 trong các ngành công nghiệp và đứng thứ 2 trong các ngành sản xuất hàng hóa có thời hạn sử dụng không dài. Công nghiệp dệt của Hoa Kỳ luôn gắn với thị trường sản phẩm dệt và quần áo may sẳn của thế giới. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng là nhà nhập khẩu lớn nhất về hàng dệt và quần áo. Từ thực tế Hoa Kỳ mới xóa bỏ cấm vận đối với Việt Nam từ năm 1995, nhưng quan hệ giao thương giữa doanh nghiệp hai nước mới chỉ bắt đầu từ năm 2001 khi có Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ (BTA). Trong khi các nước khác trên thế giới đã có quan hệ buôn bán với Hoa Kỳ từ rất lâu, vô số các doanh nghiệp nước ngoài đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Hoa Kỳ, vì thế việc thay đổi và thuyết phục các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ lựa chọn hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam cung ứng rất khó khăn và phải cạnh tranh rất quyết liệt. Công ty TNHH MTV may mặc Bình Dương là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện hạch toán độc lập trong cơ chế thị trường cạnh tranh, chuyên sản xuất các sản phẩm thời trang may mặc xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, nên vấn đề gia tăng kim ngạch xuất khẩu là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong định hướng phát triển của công ty. Vì những lý do trên mà người viết quyết định chọn đề tài: “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG “ làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu .  Nghiên cứu cơ sở lý luận về kinh doanh xuất nhập khẩu và các yếu tố của thị trường, có tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu  Phân tích thực trạng sản xuất và tình hình xuất khẩu hàng may mặc tại công ty TNHH MTV MAY BÌNH DƯƠNG, cụ thể trong giai đoạn từ năm 2008-2010.  Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty một cách có hệ thống: điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội.  Nghiên cứu nhu cầu thị trường Hoa kỳ đối với sản phẩm may mặc của công ty.  Phân tích các nhân tố làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu tại Công ty.  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ qua đó cũng nhằm hoàn thiện hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sản phẩm may mặc thời trang, thị trường kinh doanh mục tiêu của công ty, và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong vài năm gần đây .  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích tình hình kim ngạch xuất khẩu của công ty, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và quy trình xuất nhập khẩu sản phẩm tại công ty TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG. 4. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sữ dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, điều tra khảo sát, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp từ cơ sở lý luận và việc thu thập thông tin từ cơ sở dữ liệu thứ cấp( sách, báo, tạp chí, Intetnet ), dữ liệu sơ cấp (khảo sát tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong ngành). 5. Kết cấu của đề tài Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Xuất Khẩu Hàng May Mặc. Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Kinh Doanh Xuất Khẩu Sản Phẩm Sang Thị Trường Hoa Kỳ Tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương. Chương 3: Giải Pháp Thúc Đẩy Xuất Khẩu Sản Phẩm Sang Thị Trường Hoa Kỳ Tại Công Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC