Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty tư vấn đầu tư Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài Nguồn nhân lực luôn là tài sản quý báu, có giá trịnhất của doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh nhiều biến động hiện nay. Đây là điều mà hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều nhận thấy rõ. Nhưông Phó chủtịch công ty Toyota đã nói “ sựthành công của chúng ta do con người tạo ra. Máy móc không phải là những ý tưởng mới, cũng không giải quyết được vấn đềhay nắm bắt những cơhội. Chỉcó con người tham gia và suy nghĩmới có thểtạo nên sựkhác biệt đó Mỗi một nhà máy sản xuất ôtô tại Hoa Kỳ đều có các máy móc và thiết bịnhưnhau. Nhưng con người được sửdụng và tham gia nhưthếnào thì khác nhau rất nhiều giữa các công ty. Chính nguồn nhân lực đã tạo cho bản thân công ty một vịthếcạnh tranh thực sự”. Nhưvậy có thểkhẳng định nguồn nhân lực là nhân tốchủyếu tạo ra lợi nhuận và lợi thếcạnh tranh cho doanh nghiệp. Việc quản trịnguồn nhân lực có liên quan đến sự thành bại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng trong điều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Khi mà các nguồn lực tài chính và công nghệkhông phải là ưu điểm của các doanh nghiệp Việt nam. Công ty VNIC là một doanh nghiệp non trẻchỉmới được thành lập trong hơn 3 năm chuyên họat động trong lĩnh vực dịch vụ, công tác quản trịnguồn nhân lực càng cần phải đựơc coi trọng. Tuy nhiên, ngược lại công tác quản trịnguồn nhân lực tại Công Ty TNHH TưVấn Đầu TưViệt Nam hiện nay chưa hề được chú trọng. Với những kiến thức được trang bịtrong quá trình học tập tại trường Đại học Kỹ Thuật Công NghệTP.HCM cùng với kinh nghiệm tham gia vào hoạt động của công ty từngày thành lập tôi mạnh dạn chọn đềtài “Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnhân sựtại công ty TưVấn Đầu TưViệt Nam”. 2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá hoạt động quản trịnguồn nhân lực trong công ty VNIC nhằm tìm ra những vấn đềcòn tồn tại, từ đó đưa ra một sốgiải pháp đểhoàn thiện quản trịnguồn nhân lực nói trên. 3. Nhiệm vụnghiên cứu Luận văn là nhằm giúp công ty VNIC có một cái nhìn chính xác vềtầm quan trọng của công tác quản trịnguồn nhân lực. Đồng thời nó có tác dụng nhưlà tài liệu quan trọng giúp công ty tham khảo đểsửdụng tốt hơn nguồn nhân lực của mình, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực.Từ đó giúp công ty phát triển bền vững trong tương lai. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơsởnghiên cứu các tài liệu vềlí thuyết và thực tiễn quản trịnguồn nhân lực kết hợp với phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp. 5. Kết cấu của khóa luận Đềtài lời nói đầu và 3 chương: Chương 1: Cơsởlý luận vềquản trịnhân sự. Chương 2: Thực trạng công tác quản trịnhân sựtại công ty trách nhiệm hữu hạn TưVấn Đầu TưViệt Nam. Chương 3: Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnhân sựtại công ty trách nhiệm hữu hạn TưVấn Đầu TưViệt Nam. Kiến nghịvà kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC