Khóa luận Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm thu hút khách tại khách sạn du lịch công đoàn Thanh Bình Đà Nẵng

Nội dung của Marketing khách sạn - Bản chất vô hình của dịch vụ - Phương thức sản xuất - Tính không đồng nhất - Tính dễ hư hỏng và không cất giữ được - Thời gian tiếp cận với các dịch vụ ngắn hơn - Đa dạng và nhiều loại kênh phân phối hơn - Sự phụ thuộc nhiều hơn vào dịch vụ bổ trợ - Việc sao chép các dịch vụ dễ dàng hơn Vai trò của hoạt động Marketing Bán đúng sản phẩm đến thị trường đang cần nó, bán sản phẩm với một giá được xác định theo nhu cầu, thoả mãn nhu cầu của khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho nhà sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC