Khóa luận Nghiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dợc hydroxy propyl methyl cellulse

1 Bào chế và khảo sát ảnh hởng của một số tá dợc tới khả năng giải phóng dợc chất từ viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài. 2. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lợng của viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài bào chế ra. Chúng tôi tiến hành : “Nghiên cứu bào chế viên nén Diclofenac tác dụng kéo dài từ cốt tá dợc Hydroxy Propyl Methyl Cellulose”. Với mục tiêu sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC