Khóa luận Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng iodine và ứng dụng xử lý hg (II) trong môi truờng nuớc

Ô nhiễm thủy ngân trong môi trường đang là mối quan tâm lớn trong nhiều năm qua. Nguồn gây ô nhiễm thủy ngân trong môi trường nước chủ yếu từ các ngành sản xuất xút - clo, thuốc trừ sâu, pin và từ ngành công nghiệp khai thác, điều chế vàng. Các hợp chất thủy ngân vô cơ có thể chuyển hóa sang hợp chất thủy ngân hữu cơ rất độc hại và mức độ tích tụ sinh học cao do vậy việc kiểm soát sự phát tán thủy ngân vào môi trường là rất cấp thiết. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học liên quan đến xử lý ion thủy ngân trong môi trường nước. Ngoài các phương pháp lý hóa, sinh học và hóa học như: sử dụng chủng vi khuẩn, phương pháp oxy hóa, phương pháp khử , trong đó phương pháp được sử dụng phổ biến trong xử lý thủy ngân hiện nay là phương pháp hấp phụ. Phương pháp này có nhiều ưu điểm hơn vì ứng dụng vật liệu hấp phụ tự nhiên, thân thiện với môi trường, hiệu quả xử lý cao và có khả năng tái sử dụng lại vật liệu. Vật liệu hấp phụ thủy ngân được ứng dụng rộng rãi hiện nay là than hoạt tính, với cấu trúc xốp và bề mặt riêng lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC