Khóa luận Nghiên cứu biến tính zeolit bằng dung dịch Brôm để xử lý Hg (II) trong môi truờng nuớc

Giới thiệu chung về thủy ngân (Hg) 1.1.1. Các tính chất hóa lý chủ yếu của Hg [1] a. Tính chất vật lý Thủy ngân (Hg) là kim loại chuyển tiếp đứng thứ 80 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại duy nhất tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thường, bị phân chia thành giọt nhỏ khi khuấy, có màu trắng bạc, lóng lánh, dẫn nhiệt kém, dẫn điện tốt, đông đặc ở -40 0 C; nhiệt độ nóng chảy thấp (-38,86 0 C); nhiệt độ sôi cao (357 0 C); tỷ trọng 13,55g/cm 3 . Thủy ngân rất dễ bay hơi do nhiệt độ bay hơi rất thấp. Ở 20 0 C nồng độ bão hòa hơi thủy ngân là 20mg/m 3 , và nó có thể bay hơi cả trong môi trường lạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC