Khóa luận Nghiên cứu sự hấp thu acid salicylic trên Thỏ đợc gây bỏng thực nghiệm Có sử dụng thuốc mỡ acid salicylic 40%

Acidsalicyliclà mộttrong nhữnghoạtchấtđợcngờita tìmratừ rấtsớm. Acidsalicylicgâykíchứngmạnhniêmmạcđờngtiêuhoávàcác mô. Trongchuyênkhoabỏng,ngờita sửdụngchếphẩmthuốc mỡ acidsalicylic40%đểlàmbonglớpdahoạitửkhô. Tuynhiên,bệnh nhânsửdụngthuốcmỡnàycóthểbịngộđộc. Vìthế,chúngtôitiếnhànhnghiêncứuđềtài: “Nghiêncứusựhấpthuacidsalicylictrênthỏđợcgâybỏng thựcnghiệmcósửdụngthuốcmỡacidsalicylic40%”. nhằmmụctiêu: 1. Nghiêncứuphơngphápđịnhlợngacidsalicylictrong huyết thanhthỏ. 2. Nghiêncứusựhấpthu acidsalicylictrên thỏ đợcgâybỏng thựcnghiệm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC