Khóa luận Nghiên cứu tác động môi truờng của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của công ty cổ phần phát triển tàu thủy nam sơn tại xã gia đức huyện thủy nguyên, và đề xuất các giải pháp quản lý môi truờng

Hải Phòng là thành phố cảng, có công nghiệp phát triển và là một trong năm đô thị trung tâm cấp quốc gia với tổng diện tích đất tự nhiên 1519 km 2 , dân số 1,814 triệu người , có 16 quận, huyện, thị xã trong đó có 2 huyện đảo, có vị trí địa lý - chính trị - kinh tế - quân sự hết sức quan trọng và tiềm năng lớn của đất nước; một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Ngay từ khi thành lập năm 1888 đến nay, thành phố Hải Phòng luôn giữ vững vai trò vừa là một đô thị cảng, vừa là thành phố công nghiệp ngày càng phát triển với các ngành công nghiệp truyền thống như đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất thép, xi măng, hoá chất, dệt may và da giày Công nghiệp phát triển nhanh, khá ổn định và đồng đều ở các khu vực. Giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng (năm 2004 đến năm 2007 tăng khoảng 20,35%). Trong những ngành công nghiệp chủ đạo của thành phố thì nền công nghiệp đóng tàu tại Hải Phòng là một trong những điểm sáng của cả nước về tốc độ phát triển nền công nghiệp. Là một ngành công nghiệp nặng cho nên các nguồn thải của nhà máy đã gây tác động đến nhiều đối tượng, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sinh vật và sức khỏe con người. Đi cùng với sự phát triển của đất nước thì các quy định về bảo vệ môi trường cũng được thực hiện nghiêm ngặt hơn, vì vậy mỗi dự án trước khi đi vào xây dựng và vận hành cần được nghiên cứu các tác động tới môi trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC