Khóa luận Nghiên cứu thiết kế xây dựng bộ mã nhận biết chủ quyền quốc gia dùng cho hàng không, hàng hải

Việc nghiên cứu quản lý không vận là một vấn đề rất cần thiết và cấp bách đối với hàng không Việt Nam. Hiện tại các hệ thống giám sát và quản lý không vận trong nước đã cũ và tương đối lạc hậu. Việc quản lý không vận rất phức tạp, chúng phải tuân thủ theo các yêu cầu về kỹ thuật về nội dung mà tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO qui định. Hệ thống giám sát không vận với kỹ thuật cao đã được ứng dụng rất phổ biến ở các nước phát triển. Với việc ứng dụng hệ thống giám sát này vào hàng không đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu tai nạn hàng không. Chúng ta đang bước đầu xây dựng hệ thống giám sát kỹ thuật cao nay. Mặc dù hiện nay hệ thống giao thông hàng không của nước ta chưa quá phức tạp, mật độ chưa cao. Nhưng việc phát triển hệ thống giám sát có kỹ thuật cao và khả năng cung cấp thông tin có độ ổn định, chính xác cao vẫn là một nhiệm vụ cần thiết. Có nhiều hệ thống giám sát như hệ thống giám sát sơ cấp, hệ thống giám sát thứ cấp, hệ thống giám sát phụ thuộc tự động song hệ thống giám sát thứ cấp là phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị của nước ta nhất. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế xây dựng bộ mã nhận biết chủ quyền quốc gia dùng cho hàng không, hàng hải” mà tôi được thầy Bạch Gia Dương giao cho tìm hiểu là một vấn đề rất mới. Đề tài là một phần nằm trong đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước của thầy. Khi đề tài này được hoàn thành và đưa vào liên kết với các phần khác trong đề tài lớn của thầy nó sẽ giải quyết được vấn đề lớn trong nghành hàng không Việt Nam, cũng như trong quân đội phòng không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC