Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật (dầu nành) trên xúc tác MgO

Ngày nay,việc nghiên cứu các nguồn năng lương thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch theo hướng than thiện với môi trường đang được các nước trên thế giới quan tâm vì hai lí do: Ngày nay cùng sự phát triển của khoa học kĩ thuật (KHKT) là sự cạn dần nguồn năng lượng hóa thạch, trong khi nguồn năng lượng này không thể tái sinh và có hạn.Nếu quá trình sử dụng và khai thác không được kiểm soát thì sẽ gây ra khủng hoảng năng lượng. Việc sử dụng các sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu đó đã thải ra các khí độc hại: CO X,H2S, SO X làm ô nhiễm môi trường.Các khí này có tác động xấu đến môi trường đồng thời sức khỏe con người. Trong những năm gần đây , người ta đã tìm ra các nguồn năng lượng mới thay thế như: năng lượng mặt trời ,năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh học Các nguồn năng lượng này hạn chế nhiều tác động xấu đến môi trường. Trong đó,năng lượng sinh học được quan tâm hơn cả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC