Khóa luận Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm

ĐẶT VẤN ĐỀ Phì đại lành tính tuyến tiền liệt là một bệnh thường gặp ở đàn ông trung niên. Biện pháp phẫu thuật như mở tuyến tiền liệt đóng một vai trò quan trọng ở những bệnh nhân có triệu chứng. Tuy nhiên tỷ lệ phẫu thuật đã giảm kể từ khi thuốc chẹn kênh α-adrenergic và thuốc ức chế 5α-reductase trở nên phổ biến để điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt [35], [40]. Một số nghiên cứu dịch tễ học đã đánh giá việc sử dụng thuốc chẹn kênh α-adrenergic trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt và chứng minh rằng thuốc chẹn kênh α-adrenergic có khả năng giảm nhiều chi phí liên quan đến phẫu thuật [31], [34]. Thuốc chẹn kênh α-adrenergic terazosin hydroclorid được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt, đặc biệt là những người có kèm tăng huyết áp do thuốc làm giảm sự co thắt cơ trơn tuyến tiền liệt và làm giảm huyết áp[33].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC