Khóa luận Nghiên cứu xử lý phân gà thành phân bón hữu cơ vi sinh

Phân bón là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp. Ai cũng biết phân bón có tác dụng to lớn trong việc làm tăng năng suất cây trồng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng phân bón một cách hợp lý, cân đối để vừa đạt năng suất cây trồng cao, vừa thu được hiệu quả kinh tế lớn, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái. Hàng năm, nông dân đổ xuống đồng ruộng lượng lớn phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật làm cho cấu trúc đất bị thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đồng ruộng sẽ mất dần độ phì nhiêu, môi trường ô nhiễm, sức khoẻ con người bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng là xu hướng của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Quảng Ninh là vùng có thế mạnh nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Nhiều năm nay người nông dân thường sử dụng phân bón vô cơ là chủ yếu làm cho nguồn dinh dưỡng của đất cạn kiệt và trở nên bạc màu. Vì vậy chúng ta phải kết hợp bổ sung nguồn phân hữu cơ bón cho đất để phục hồi và tăng độ phì nhiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC