Khóa luận Nhận biết các loại thực thể trong văn bản tiếng việt nhằm hỗ trợ web ngữ nghĩa và tìm kiếm hướng thực thể

Tim Benner Lee, cha đẻcủa World Wide Web hiện nay, đã đềcập Web ngữnghĩa nhưlà tương lai của World Wide Web, trong đó nó kết hợp khảnăng hiểu được bởi con người và khảnăng xửlý được bởi máy. Thành công của Web ngữnghĩa phụthuộc phần lớn vào các ontology cũng nhưcác trang Web được chú giải theo các ontology này. Trong khi những lợi ích mà Web ngữnghĩa đem lại là rất lớn thì việc xây dựng các ontology một cách thủcông lại hết sức khó khăn. Giải pháp cho vấn đềnày là ta phải dùng các kĩthuật trích chọn thông tin nói chung và nhận biết các loại thực thực thểnói riêng đểtự động hóa một phần quá trình xây dựng các ontology. Các ontology và hệthống nhận biết các loại thực thểkhi được tích hợp vào máy tìm kiếm sẽlàm tăng độchính xác của tìm kiếm và cho phép tìm kiếm hướng thực thể, khắc phục được một sốnhược điểm cho các máy tìm kiếm dựa trên từkhóa hiện nay. Ý thức được những lợi ích mà các bài toán trích chọn thông tin nói chung và nhận biết loại thực thểnói riêng, em đã chọn hướng nghiên cứu nhằm giải quyết bài toán nhận biết loại thực thểcho tiếng Việt làm đềtài luận văn của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC