Khóa luận Phân tích bảng điểm cân bằng (balanced scorecard -Bsc) - nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí exxonmobil và phương hướng phát triển tại Việt Nam

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập hiện nay, các tổ chức phải đối mặt với rất nhiều rào cản trong việc phát triển các hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động. Các hệ thống báo cáo tài chính truyền thống cung cấp thông tin cho thấy kết quả hoạt động của một công ty trong quá kh ứ, nhưng hầu như không thể cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp đó trong tương lai. Điều mà doanh nghiệp hiện nay cần là một hệ thống mà có thể cân bằng tính chính xác của các chỉ số tài chính đã có trong quá kh ứ và định hướng về hiệu quả trong tương lai. Việc đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một công ty nếu chỉ dựa trên chỉ số tài chính thì sẽ không phản ánh được một cách toàn diện và đầy đủ. Vì vậy, nếu các nhà quản trị mong muốn có được bức tranh chân thực về tổ chức thì cần phải tìm ra một công cụ đánh giá hiệu quả hơn. Đồng thời, hệ thống này cũng cần phải hỗ trợ cho tổ chức trong việc áp dụng các chiến lược khác nhau. Để giải quyết vấn đề này, Robert Kaplan và David Norton đã phát triển mô hình Bảng điểm cân bằng – một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, thước đo quá trình nội bộ, thước đo học hỏi và phát triển. Chính vì vậy, xuất phát từ vai trò quan trọng của Bảng điểm cân bằng, cũng như tính cấp thiết trong việc nghiên cứu lĩnh vự này, cùng với quá trình tìm tòi nghiên cứu qua nhiều tài liệu, và sự hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ Đặng Thị Lan, em đã quyết định chọn đề tài cho khóa luận của mình: “Phân tích Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC). Nghiên cứu điển hình tại tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và phương hướng phát triển tại V iệt Nam”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC