Khóa luận Phân tích hoạt động tín dụng đối vơi doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

Thông qua việc tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2011-2013, đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế ” đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế. Để tài sử dụng nguồn số liệu chủ yếu từ các tài liệu tổng hợp theo các báo cáo, nguồn dữ liệu thống kê của các phòng thuộc ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế cung cấp. Ngoài ra đề tài còn thu thập thêm số liệu từ các nguồn tài liệu khác: Website chính thức của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trang thông tin điện tử của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong đề tài này là: Phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tăng trưởng, phương pháp phân tích cơ cấu, phương pháp tổng hợp và phương pháp so sánh. Bố cục của khóa luận ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, nội dung chính của đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về tín dụng của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đưa ra hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến tín dụng của ngân hàng thương mại đối với các DNNVV, các chỉ tiêu để đánh giá hoạt động tín dụng dành cho DNNVV của ngân hàng. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2011-2013. Tìm hiểu thực trạng và đánh giá chung về hoạt động tín dụng đối với DNNVV của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2011-2013. Chương 3: Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC