Khóa luận Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền - Hải Phòng

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Đảng và Nhà nước, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam một thách thức khá lớn về việc khẳng định vị trí của doanh nghiệp mình trên thương trường. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về phương pháp quản lý nguồn lực con người, quản lý nguồn lực tài chính cũng như đổi mới về quy mô sản xuất kinh doanh, phương pháp nâng cao vị thế của doanh nghiệp. Việc quản lý có đem lại hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào khả năng nội tại của mỗi doanh nghiệp và tình hình kinh tế thị trường tại mỗi thời điểm. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần nắm vững được những nhân tố đó, mức độ tác động của từng nhân tố để đưa ra được đường lối, kế hoạch kinh doanh và hướng phát triển cho mình. Qua đợt thực tập được tìm hiểu một số công việc trong Công ty cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ Ngô Quyền - Hải Phòng như : Kế toán tiền lương, phụ trách theo dõi tiến độ sản xuất và nhân viên phòng kinh doanh đã giúp em hiểu phần nào về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình làm việc tại Công ty, em đã hiểu thêm được nhiều kiến thức thực tiễn và công tác lao động tiền lương, công tác quản lý tài sản cố định, vật tư, tình hình tài chính, tình hình tiêu thụ sản phẩm. Qua đó em có thể củng cố và bổ sung thêm phần kiến thức, xem xét tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp ra sao để có cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kiến thức đã được học tại nhà trường và việc áp dụng những kiến thức đó như thế nào vào thực tế. Đồng thời rút ra được những mặt mạnh, mặt yếu làm căn cứ để lập kế hoạch phù hợp với thực tế hiện có, đề xuất những ý kiến, giải pháp hữu hiệu để ổn định và phát triển về mọi mặt, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những hiểu biết về tình hình tài chính thực tế và nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị tài chính tại Công ty nên em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ Ngô Quyền - Hải Phòng”. Bài khoá luận được trình bày làm 3 phần, cụ thể : Phần 1 : Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính Doanh nghiệp Phần 2 : Thực trạng hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ Ngô Quyền - Hải Phòng Phần 3 : Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Công nghiệp tầu thuỷ Ngô Quyền - Hải Phòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC