Khóa luận Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH sản xuất thương mại Thanh Long

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hoạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất và kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nan cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải có quyết sách, chiến lược phù hợp kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. Báo cáo tài chính là tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ảnh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp vẫn chưa đủ vì điều đó không giải thích được cho người quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro cũng như triển vọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ sung khuyết điểm cho sự thiếu hụt này. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp đồng thời qua thời gian thực tập và nghiên cứu, tìm hiểu thực tế ở Công ty. Đó là lý do khiến em thực hiện đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Long” làm khóa luận tốt nghiệp. Thông qua đề tài này, hy vọng sẽ đóng góp một số giải pháp nhằm góp phần giúp cho Công ty đánh giá chính xác tiềm lực của mình, đồng thời tránh được một số thiếu sót để quá trình hoạt động hiệu quả hơn. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kiềm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, qua phân tích tình hình tài chính sẽ đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối sử dụng và quản lý các loại nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của xí nghiệp, trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn giúp doanh nghiệp củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. Đồng thời phân tích tình tài chính là công cụ không thể thiếu trong phục vụ công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn. Do đó, tài chính đóng vai trò to lớn trong việc nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp trên cả hai phương diện thương hiệu và doanh thu nên đề tài được thực hiện và đào sâu vào“ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Long”. 2. Tình hình nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các Công ty, vì mục tiêu phân tích tình hình tài chính nhằm đánh giá thực trạng tài chính và dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai. Phân tích tài chính sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà quản lý đưa ra quyết định đầu tư hợp lý như: cơ cấu vốn, khả năng sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời một cách chuẩn xác. Đồng thời, đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty. 3. Mục đích nghiên cứu: Giúp Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Long có các nhìn khái quát và chi tiết về thực trạng tài chính thông qua phân tích đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty. Trên cơ sở đó, nhận ra những ưu và nhược điểm để đề ra một số giải pháp đối với tình hình tài chính tại Công ty. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Đánh giá tình hình sử dụng phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý hay không? - Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn. - Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của Công ty. - Phát hiện khả năng tiềm tàng, cũng như những hạn chế về mặt tài chính của Công ty để nhằm đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Bước 1: Tìm hiểu lý thuyết về phân tích tài chính và những vấn đề có liên quan đến tài chính của Công ty. - Bước 2: Thu thập tất cả những thông tin và số liệu về tài chính tại Công ty. - Bước 3: Phân tích đánh giá những thông tin và số liệu thu thập được thông qua bảng báo cáo tài chính và các số liệu cần thiết phục vụ cho công tác phân tích, từ đó đưa ra những nhận xét về ưu, nhược điểm trước hiện trạng tài chính của Công ty. - Bước 4: Trao đổi với cán bộ của Công ty để xác nhận lại thông tin cũng như kết quả đã được phân tích. - Bước 5: Đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro về mặt tài chính mà Công ty đã gặp phải, đồng thời nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu: Sau khi bài nghiên cứu hoàn tất trước tiên sẽ giúp cho bản thân em hiểu rõ hơn về việc phân tích tình hình tài chính của Công ty đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của Công ty trong hoàn cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, em cũng hy vọng thông qua bài nghiên cứu này, cụ thể là những đề xuất mà em đã nêu ra sẽ nhằm góp phần giúp cho Công ty đánh giá chính xác tiềm lực tài chính của Công ty, đồng thời tránh được một số hạn chế về mặt tài chính của Công ty nhằm giúp nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty. 7.Kết cấu của đề tài: Đề tài này gồm có 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính - Chương 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Long - Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp đối với hoạt động quản trị tài chính tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC