Khóa luận Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty liên doanh khai thác Container Việt Nam

Cạnh tranh là bản chất vốn có của nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường càng phát triển, cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực, biết tận dụng những cơ hội và tiềm năng sẵn có của mình đồng thời phải có những giải pháp và hướng đi đúng đắn. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế đến đâu thì lĩnh vực tác động, chi phối của tài chính cũng vươn ra đến đó. Trong thực tiễn, có bao nhiêu quan hệ kinh tế thì cũng có bấy nhiêu hoạt động tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như là: nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn, về bảo tồn và phát triển vốn, về vay nợ và trả nợ, về phân phối doanh thu và lợi nhuận Trong quá trình thực tập tại Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam và nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam”. Khoá luận được trình bày làm 4 phần, cụ thể như sau: Phần 1: Lý luận chung về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Phần 2: Giới thiệu chung về Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam Phần 3: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam Phần 4: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC